- НОВОСТИ
  - ФОРУМ
  - О КОМПАНИИ
  - КОНТАКТЫ
  - ВЫСТАВКИ
  - НАШИ ПАРТНЕРЫ
  - УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
  - НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
  - ПРАЙС-ЛИСТ
  - КОМИССИОННЫЙ
      ОТДЕЛ


Содержание раздела:
1. Многофункциональные приборы поиска каналов утечки информации
2. Нелинейные локаторы
3. Сканирующие приемники и аксессуары к ним
4. Програмное обеспечение для сканирующих приемников
5. Компьютерные сканирующие приемники и аксессауры к ним
6. Автоматизированные комплексы поиска радиоизлучений
7. Устройства обнаружения э/м излучений, индикаторы поля
8. Обнаружители и подавители диктофонов
9. Устройства защиты от ПЭМИН
10. Защита телефонных линий и проводных коммуникаций
11. Устройства защиты и проверки электросети
12. Виброакустическая и радиозащита
13. Скремблеры
14. Металлодетекторы
15. Рентгеновские комплексы
16. Эндоскопы
17. Досмотровая техника
18. Приборы радиационного контроля
19. Техника антитеррора
20. Устройства аудио регистрации
21. Устройства хранения и уничтожения информации
22. Приборы видеонаблюдения
23. Обнаружители паров взрывчатых и наркотических веществ
24. Защита информации на ПК и в компьютерных сетях
25. Измерительная аппаратура
27. Прочие системы защиты
28. Устройства личной безопасности
29. Блокираторы сотовых телефонов
30. Система GPS навигации и сигнализации
Лицензии ТЗИ
Услуги по специальным проверкам
Новинки систем безопасности
Защищённый полевой голосовой шлюз VoIP на 4 и 24 телефонные линии

ПОИСК:
Подписка на новости:

Техническая защита информации

ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад» має ліцензію Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України на виконання робіт у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), «в частині оцінювання захищеності інформації, виявлення закладних пристроїв» серія АГ №572314 від 25.11.2011р., виданої Адміністрацією державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України. Ідентифікаційний код юридичної особи за ліцензією №20981885.

Створення та атестація комплексу ТЗІ на об"єктах інформаційної діяльності

ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад» має ліцензію на розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування комплексів технічного захисту інформації на об"єктах інформаційної діяльності.

Під час створення комплексів технічного захисту інформації на об"єктах інформаційної діяльності встановлюється обладнання з Переліку засобів загального призначення, які дозволені для забезпечення технічного захисту інформації, необхідність захисту якої визначено законодавством України.

Для об"єктів електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ),

на яких циркулює інформація, що становить державну таємницю є обов"язковим створення та атестація комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ), який має забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом (ІзОД) від витоку технічними каналами, а саме каналам побічних електромагнітних випромінювань та наводок (ПЕМВН).

Для визначення необхідних заходів захисту інформації від витоку технічними каналами проводиться спеціальне дослідження персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ) по каналам ПЕМВН, при якому визначаються можливі канали витоку інформації. За результатами спеціального дослідження приймається рішення про необхідність встановлення активних та/або пасивних засобів захисту. Після цього проводиться оцінка захищеності інформації з обмеженим доступом від витоку технічними каналами на об"єкті ЕОТ (атестація комплексу ТЗІ).

Для об"єктів, на яких циркулює мовна інформація з обмеженим доступом,

ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад» має ліцензію на розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об"єктах інформаційної діяльності (ОІД) комплексів (систем) технічного захисту інформації, носіями якої є мовна (акустичні поля) інформація з обмеженим доступом (ІзОД).

Організація надає послуги з атестації та періодичної атестації комплексу ТЗІ на ОІД, де циркулює мовна інформація, яка відноситься до державної таємниці або інформація конфіденційного характеру.

Для захисту інформації що містить державну таємницю або конфіденційної інформації, фахівцями проводяться наступні заходи на ОІД:

 1. обстеження ОІД, з визначенням можливих каналів витоку інформації
 2. вибір активних та пасивних засобів захисту мовної інформації
 3. монтаж та встановлення засобів захисту мовної інформації
 4. оцінка захищеності мовної ІзОД по акустичному та віброакустичному каналах витоку інформації
 5. спеціальне дослідження допоміжних технічних засобів (ДТЗ) на наявність акустоелектричних перетворювань
 6. проведення спеціальної перевірки ОІД на можливість несанкціонованого встановлення підслуховуючих пристроїв ("жучків") та засобів несанкціонованого зйому видової інформації
 7. оформлення документації за результатами проведених робіт.

ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад» надає послуги зі створення та первинної атестації комплексів ТЗІ на об"єктах ЕОТ в рамках створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), а також проводить роботи з періодичної атестації КТЗІ, необхідніть якої визначено чинними нормативними документами системи ТЗІ.

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) являє собою сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, програмних і апаратних засобів, які забезпечують захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах у відповідності до вимог нормативно-правових документів в галузі захисту інформації.

ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад» пропонує наступні види послуг у сфері створення КСЗІ:

  встановлення та налаштування програмного або програмно-апаратного комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу та за необхідності прикладного програмного забезпечення
 1. створення КСЗІ в автоматизованих системах класу 1, 2 та класу 3 на об"єктах інформаційної діяльності 2-ї, 3-ї та 4-ї категорії та підготовка пакету документів на КСЗІ
 2. супроводження державної експертизи КСЗІ до отримання Експертного висновку та Атестату відповідності
 3. проведення Державної експертизи КСЗІ АС класів 1, 2, 3 та WEB-сторінки (для отримання Атестату відповідності).

Державна експертиза в сфері технічного захисту інформації

(далі - експертиза) проводиться з метою дослідження, перевірки, аналізу та оцінки об"єктів експертизи щодо можливості їх використання для забезпечення технічного захисту інформації (далі - ТЗІ).

ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад» надає послуги з проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації (далі - КСЗІ), а також технічних та програмних засобів, що використовуються для реалізації ТЗІ.

Наші фахівці мають великий досвід у проведенні державних експертиз в державних та комерційних установах по всій території України. Проводиться супроводження експертизи до отримання Замовником Атестату відповідності та Експертного висновку на КСЗІ.

Фахівці ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад» виконують повний перелік робіт із створення комплексної системи захисту персональних даних, передбачений Конституцією України, Законом України "Про захист персональних даних", іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України. Компанія надає послуги зі створення захисту персональних даних, які включають в себе всі стадії: від передпроектних робіт, до введення в дію комплексної системи захисту персональних даних та подальшого супроводження.

Як один із важливих напрямів захисту інформації, що є власністю держави, виділяють розроблення комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу (НСД) до інформації на WEB-сторінці.

Згідно НД ТЗІ 2.5-010-03, WEB-сторінка установи може бути розміщена на власному сервері або на сервері, що є власністю оператора. Власник сервера зобов"язаний гарантувати власнику інформації рівень захисту відповідно до вимог даного НД ТЗІ.

Щоб захистити інформацію WEB-сторінки в АС створюються КСЗІ, що є сукупністю організаційних та інженерно-технічних заходів, а також програмно-апаратних засобів, які забезпечують захист інформації.

ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад» виконує повний комплекс послуг зі створення КСЗІ в АС для інформації, що розміщена на WEB-сторінці та є власністю держави, починаючи від обстеження середовищ функціонування АС, до супроводження документації під час проведення державної експертизи.

Дії з використанням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (закладні пристрої, "жучки"), суперечать законам України, порушують конституційні права та свободи громадян та направлені на промисловий шпіонаж. Виникнення промислового шпіонажу пов"язане з бажанням конкурентів отримати комерційну, службову інформацію або інформацію що охороняється державою для отримання матеріальної вигоди, погіршення репутації юридичної чи фізичної особи, що володіє інформацією з обмеженим доступом (ІзОД). З кожним роком промисловий шпіонаж розвивається паралельно з розвитком технологій і появою нових технічних засобів зняття інформації.

До засобів зняття інформації належать:

 1. радіозакладки
 2. мікрофони
 3. диктофони
 4. GSM-"жучки"
 5. інфрачервоні та лазерні підслуховуючі пристрої
 6. радіостетоскопи
 7. закладні пристрої по мережі живлення
 8. пристрої зняття інформації з телефонних ліній
 9. несанкціоновано встановлені відеокамери
 10. та інші засоби зняття інформації.

Враховуючи чисельність, різноманітність та постійне оновлення засобів негласного отримання інформації захист від прослуховування набуває досить актуального характеру.

ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад» надає повний комплекс послуг з пошуку та виявлення витоку мовної та видової ІзОД через засоби негласного отримання інформації (закладні пристрої, "жучки"). Для проведення пошукових робіт з виявлення закладних пристроїв зняття інформації, ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад» має необхідну спеціальну апаратуру та ліцензію Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України на виконання відповідних робіт.

ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад», має ліцензію на такі види діяльності:

 • розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) технічного захисту інфориації (ТЗІ), носіями якої є акустичні поля, надання консультаційних послуг
 • розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) ТЗІ, носіями якої є електромагнітні поля та електричні сигнали, надання консультаційних послуг
 • розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів ТЗІ в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультаційних послуг
 • виявлення та блокування витоку мовної та видової інформації через закладні пристрої на об"єктах інфориаційної діяльності, надання консультаційних послуг

Основні напрямки діяльності ТОВ Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад» в галузі технічного захисту інформації:

 1. Атестація комплексів технічного захисту інформації на об’єкті інформаційної діяльності Замовника.
 2. Атестація серверних приміщень.
 3. Захист і атестація виділених приміщень.
 4. Оцінювання захищеності об’єктів електронної обчислювальної техніки.
 5. Випробування обладнання технічного захисту інформації. Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах різних класів.
 6. Проведення Державних експертиз комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах різних класів.
 7. Створення комплексних систем захисту персональних даних.
 8. Інсталяція, ініціалізація програмного забезпечення комплексів засобів захисту ("Гриф", "Рубіж", "Лоза", сервіси безпеки операційних систем) та навчання роботи з ними.
 9. Надання консультативних послуг щодо організації захисту службової інформації, персональних даних тощо.
КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Наверх
Designed and hosted by ProFi studio